Uitkomstbureau

Voor klanten

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vaardig. Ze hebben ervaring in de (jeugd)hulpverlening, in de (licht-)verstandelijk gehandicaptenzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zowel residentieel als ambulant.

In ons bestand zitten groepsleiders, (vak)therapeuten, maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers, coaches en trainers.

Wij beschikken over ambulant werkers die in samenwerking met Louis Cauffman speciaal zijn opgeleid om de uitdaging van nu aan te kunnen gaan. Het zijn betrokken professionals, die zo eenvoudig en kortdurend mogelijk aan het werk gaan volgens het Oplossingsgericht Werk, zowel in visie als in handelen.

Daarnaast zetten wij met succes teams op binnen de (L)VG sector en de jeugdzorg. Wat wij doen? De organisatie helpen om (weer) in zijn kracht te komen en om kwaliteit te borgen. Desgewenst leveren wij vast personeel.

Bijzondere hulpverleningsvraagstukken pakken we graag aan, zoals het ondersteunen en ontwikkelen van teams of 1-op-1 begeleiding. We doen dat snel, effectief, sluiten aan bij wat werkt en doen dat zo onopvallend mogelijk.

We komen graag bij u langs om informatie te geven en om uw wensen door te spreken.

Wij voldoen aan NEN 4400-1 en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid.